Podmínky ubytování

Od 24. 5. 2021 můžeme ubytovat hosty, kteří nemají žádné příznaky onemocnění Covid-19 a prokáží se v den příjezdu splněním následujících podmínek dle nařízení vlády. Více info na:

https://koronavirus.mzcr.cz

Mimořádná a ochranná opatření


Podmínky vstupu do provozoven služeb · Covid Portál (gov.cz) Děkuji za pochopení a těším se na shledanou

Romana Poláková